Entis będzie działał teraz  jak Twój osobisty asystent, który pilnuje terminów, aktywności i działań! Dziś przedstawiamy Ci inteligentny system hierarchizowania i prioretyzowania szans sprzedaży – Deal Assistant.
Czytaj więcej