Czym jest oprogramowanie typu CRM? Ten akronim pochodzi od angielskiego „Customer Relationship Management”, czyli jest to oprogramowanie pomagające w zarządzaniu relacjami z klientem, ale może daleko wybiegać ponad swoja standardową definicję.
Czytaj więcej